aistringas

aistrìngas, -a adj. (1) , -à (3) Š 1. turintis aistrų, geidulingas: Visi aistringo žmogaus judesiai yra ūmūs Vd. 2. prk. karštas, smarkus: Aistringas kovotojas už taiką (sov.) .
aistrìngai adv.: Jis aistringai troško mokytis .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aistringas — aistri̇̀ngas, aistri̇̀nga bdv. Aistri̇̀ngas bučinỹs, žvil̃gsnis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aistringumas — aistringùmas sm. (2) → aistringas 1: Aistringùmas yra kokybė, kuri pasireiškia žymia aistrų gausa ir įtampa FT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aistrinis — aistrìnis, ė adj. (2) 1. susijęs su aistromis: Aistrinė yra apraiška, priklausanti aistrų sričiai FT. 2. prk. karštas, smarkus; žr. aistringas 2: Smarki boba, aistrìnė Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aistruolis — aistruõlis, ė smob. (2) LmŽ46 DŽ1 aistringas sporto varžybų žiūrovas, sporto entuziastas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eržingas — eržingas, a adj. S.Dauk aistringas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fanatizmas — fanatìzmas sm. (2) TrpŽ aistringas atsidavimas savo įsitikinimams, pažiūroms, idėjoms, nekenčiant kitokių įsitikinimų ar pažiūrų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaitrus — kaitrùs, ì adj. (4); R206, M, kaitrus (3) Slnt 1. karštas: Pavasario saulė kasdien darosi vis kaitresnė A.Vencl. Tokios kaitrios, tokios tylios vasaros dienos P.Cvir. Drūtmedžio kaitrì ugnis Dkš. Ant kalnelio ... kaitri ugnelė kūrinosi TŽI237 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marnas — 1 ×mar̃nas, à (l. marny) adj. (4) 1. N, [K] tuščias, niekingas, prabėgantis, vertas pasigailėjimo. marnai adv. [K]: Gana gudrus buvo, taip marnai pražuvo JD214. 2. menkas, prastas: Kad jūs tas vaikas ir marnas, nei pasiūgėj nei kiek Ūd. O kuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mėgus — mėgùs, ì adj. 1. SE30 mėgstamas, malonus, mielas: Aš stengiuosi pamokinti, idant vaikai būtų mėgūs tėvams ir draugijai, kurioje jie auga rš. Jam galvijai yra mėgūs rš. mėgu n.: Man būtų mėgiaũ eiti numo Rdn. 2. N, [K], Kos48 trokštantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmerkimas — pasmerkìmas sm. (2) → pasmerkti: 1. Knygoje nuskamba aistringas karo pasmerkimas ir taikos šauksmas A.Vencl. Šiuo kategorišku feodalų klasės pasmerkimu alsuoja visas Sruogos kūrinys rš. 2. M, LL225 Pasmerkimas nužudyti buvo sušvelnintas J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.